NBA

De Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants.

De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar 21.000 leden.

 


Accountantsdag 2017

Geef het jaarlijks evenement de Accountantsdag 2017, nieuwe rollen van de accountant, een duidelijk en herkenbare vormgeving rond de thema's; Duurzaamheid, Soft skills en Cyber security. Vertaal de vormgeving in alle on- en offline communicatiemiddelen die de NBA tot haar beschikking heeft om te communiceren met haar leden.

Locatie: RAI Amsterdam
Bezoekers: 1600


NBA MKB

NBA MKB Jaarverslag 2017